Beste ouders en verzorgers,
Zoals u gisteren tijdens de persconferentie heeft kunnen zien, zal de SO afdeling van de Ericaschool per 11 mei 2020 weer open zijn. De leerlingen zijn dan weer op de gebruikelijke tijd welkom in de klas. Echter hebben we wel een paar nieuwe spelregels:

  • Voor de leerlingen die gebruik maken van een taxi of de schoolbus geldt dat deze volgens het normale rooster gaan rijden.
  • Leerlingen mogen om 8:15 de school in en lopen dan zelfstandig naar hun eigen klas.
  • Er mogen geen ouders mee de school in.
  • Tussen 15:00 en 15:15 zullen de leerlingen de school groepsgewijs weer verlaten. U kunt uw zoon/dochter/pupil dan weer ophalen. Wij verzoeken u vriendelijk maar dringend uw auto dan even te parkeren in de parkeervakken.
  • Het normale programma zal gewoon lopen van maandag tot en met vrijdag van 8:15-15:15 uur. (SO1 blijft op vrijdag vrij)
  • De leerlingen van het VSO zijn tot 1 juni nog gewoon thuis.