Beste ouders/ verzorgers,

Zoals u in de persconferentie gisteravond heeft kunnen horen zullen de scholen voorlopig nog dicht blijven. Mogelijk volgt er op dinsdag 19 januari nieuwe informatie en zou de Ericaschool op 25 januari in aangepaste vorm haar deuren weer mogen openen. De leerkracht van uw zoon/dochter/pupil zal hier woensdag 20 januari contact met u over opnemen.

De informatie die minister-president Rutte gegeven heeft over het openen van de  VSO scholen heeft tot verwarring geleid. Gezien de doelgroep en de uitstroomprofielen van de leerlingen van de Ericaschool vallen wij niet onder deze regeling. Wij bieden immers geen beroepsgericht praktijkwerk aan.

De afgelopen weken hebben zowel de leerlingen als de leerkrachten met enorm veel inzet vorm gegeven aan de online lessen. De meeste leerlingen hebben dagelijks contact met hun leerkracht en dit wordt als zeer positief ervaren. Grote complimenten aan de leerlingen, ouders en leerkrachten zijn dan ook op z’n plaats.

Tijdens de lockdown biedt de Ericaschool noodopvang voor ouders die in een vitaal beroep werkzaam zijn. Als u hier gebruik van zou moeten maken kunt u contact opnemen met de directie van de school. Ook wanneer u thuis tegen de grenzen van het mogelijke en onmogelijke aanloopt kunt u contact opnemen.

Mochten zich in de komende periode ontwikkelingen voordoen dan hoort u weer van ons.

Namens de directie.

 

Met vriendelijke groet,

Pablo van der Valk

Afdelingscoördinator VSO