Afscheid leerlingen VSO 4

Woensdagavond 10 juli 2019 stond op de Ericaschool in het jaarlijkse teken van afscheid nemen. Afscheid van leerlingen die de school al hadden verlaten of gaan verlaten. Dit schooljaar verlaten 12 leerlingen de school. Allen hebben een uitstroom naar dagbesteding of betaald werk. Er komt niemand thuis te zitten. Van de 12 schoolverlaters waren er 8 aanwezig op deze avond. Het team van de Ericaschool wenst hen veel succes en een geweldige toekomst! zomerkrant