Beste Ouders, Deze Brief Ouders Wijzerlocaties geeft de eerste informatie vanuit de stichting Wijzer. Leest u deze informatie goed door. Mocht u of uw partner in een vitaal beroep werkzaam … Lees Meer

Ericaschool gesloten tot 6 april

Beste ouders en verzorgers, Zoals u via de media hebt kunnen vernemen zijn alle scholen in Nederland tot 6 april gesloten. Ook de Ericaschool zal gesloten zijn. Nadere informatie volgt … Lees Meer

Juffendag

Juffen en meesterdag Vandaag, 13 februari hebben de juffen en 1 meester hun verjaardag gevierd. Het was een gezellige dag met spelletjes, zoals sjoelen, spijkerpoepen, bekerwerpen en stoelendans. ‘s Middags … Lees Meer

Sinterklaas op school

Vorige week kregen alle groepen toch wel een hele vreemde brief. De Sint wordt wat ouder en de Pieten gingen op zoek naar een nieuwe Sinterklaas. Dat betekende een Sint … Lees Meer

Pietengym

Ook dit schooljaar zijn alle kinderen geslaagd voor hun pietendiploma! Tijdens de pietengym hebben de kinderen geklommen op de daken, pakjes in de schoorsteen gegooid, met de zak van sinterklaas … Lees Meer

Kinderboekenweek SO 2019

Tijdens de Kinderboekenweek is er extra aandacht besteed aan het bekijken, lezen en voorlezen van Kinderboeken. De week werd geopend door het opstijgen van een raket, dit paste goed bij … Lees Meer

Kinderboekenweek 2019

Op 1 oktober was het officiële startsein van de kinderboekenweek op school. Het thema dit jaar is ‘Reis Mee”. Alle leerlingen van het SO verzamelden in de gymzaal. Hier hoorden … Lees Meer

Blijdorp

Afgelopen week heeft het SO een bezoek gebracht aan Diergaarde Blijdorp. We gingen met twee bussen. We hebben echt een heleboel gezien. Het Oceanium, de vlindertuin, het nieuwe verblijf van … Lees Meer

Sportdag SO

Donderdag 16 mei hebben alle leerlingen van het SO deelgenomen aan de jaarlijkse sportdag. De sportdag begon met het lied de pasapas. Deze dans hebben de leerlingen geleerd tijdens de … Lees Meer