Wijzer in Opvang en Onderwijs
Postbus 515
3100 AM Schiedam
010 – 5910581
www.wijzer.nu
Voorzitter College van Bestuur: Dhr. A. Brobbel

MR/OR
Penningmeester OR
Mevr. E. Janssens
Contact via school

Samenwerkingsverband Schiedam Vlaardingen en Maassluis
Onderwijs dat past
Piersonstraat 31
3119 RG Schiedam
010 – 2736007
www.onderwijsdatpast.info
Directie: Mevr. M. van Kalmthout

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs
Nieuwe Waterweg Noord
Piersonstraat 31
3119 RG Schiedam
010 – 4705162
Directie: Mevr. K. van der Velden

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Burgemeester Van Lierplein 5
3134 ZB Vlaardingen
010 – 460 81 90

Noordvest 20
3111 PH Schiedam
010 – 44 44 622

Vincent van Goghlaan 6
3141 KS Maassluis
010 – 593 1111

MEE Rotterdam
www.meerotterdamrijnmond.nl
010 – 282 1111

Lucertis
088 – 3588888
www.lucertis.nl

Inspectie van het Onderwijs
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs via Informatie Rijksoverheid tel. 1400

Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u contact opnemen met het meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 – 1113111 (lokaal tarief)

Vervoer
Connexxion 010 – 4370733 (afdeling leerlingenvervoer)
RTC 010 – 4626360 (afdeling leerlingenvervoer)