Europees Sociaal Fonds (en REACT-EU)

Ook onze school krijgt dit schooljaar een financiële bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds en vanuit REACT-EU.

Deze subsidies worden bij ons op school ingezet op activiteiten om de stap naar arbeid of waar mogelijk vervolgonderwijs optimaal te laten verlopen.