Het Speciaal Onderwijs is voor kinderen van 4 tot 12 jaar
De jongere kinderen leren we zo vroeg mogelijk zelfstandig te functioneren. Net als op een reguliere basisschool werken we aan vakken als rekenen en taal. Met intensieve begeleiding, in kleine groepen, bieden we op maat gesneden onderwijs. Daarvoor gebruiken we methoden en leerlijnen, die goed aansluiten bij de verschillende niveaus en behoeften van onze leerlingen. Ook zelfredzaamheid en sociale vaardigheden krijgen veel aandacht. Dat begint met kleine dingen: rustig op je stoel zitten of je spullen opruimen na het spelen. Maar we leren kinderen ook praten over hoe zij zich voelen en naar anderen te luisteren.

We werken opbrengstgericht. Dat betekent dat we niet alleen inspelen op wat een kind nu kan, maar ook op wat maximaal haalbaar is. We dagen leerlingen uit. Via ons leerlingvolgsysteem wordt de individuele leerling nauwkeurig gevolgd in zijn/haar ontwikkeling.
De kracht van ons SO ligt in het bieden van structuur en persoonlijke aandacht. Dagen verlopen voorspelbaar en we visualiseren veel, onder andere met pictogrammen. Dat is duidelijk voor iedereen.

Na het SO kunnen kinderen doorstromen naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs, ook op onze school of, indien mogelijk, het praktijkonderwijs.