Een schoner en beter milieu begint bij jezelf, 

 

Als de blaadjes gaan vallen komen de bladblazer weer tevoorschijn, samen met de bosmaaiers maken deze apparaten in de zomer en herfst vaak een oorverdovend lawaai. Ook op de Ericaschool wordt gewerkt met deze apparaten.  Doordat deze apparaten altijd zorgen voor geluid en stankoverlast is er nagedacht om bewuster om te gaan met het milieu en te gaan werken met machines die op een accu werken en oplaadbaar zijn. Dit voorkomt dan veel overlast. Ook op landelijk niveau worden hierover al vele discussies gevoerd.  

In VSO 4 lopen de leerlingen onder andere individueel stage in de groensector bij Stroomopwaarts. Hier gaat men ook met de tijd mee en wordt er ook gewerkt met deze apparatuur. De leerlingen krijgen op school instructie om met deze apparatuur te kunnen leren werken. Voor de leerlingen die dan daadwerkelijk een overstap maken naar de groenvoorziening is er een betere aansluiting met de praktijksituatie waar zij stage lopen.