Het VSO is weer begonnen !

Met ingang van dinsdag 2 juni is het onderwijs op onze VSO afdeling weer van start gegaan. Zoals u weet hebben onze VSO leerlingen volgens een aan u doorgegeven rooster 2 dagen per week les op school. Wij zijn blij dat wij inmiddels de leerlingen weer hebben mogen verwelkomen.

Het opstarten van alle activiteiten is goed verlopen. Wij merken dat ook de leerlingen het weer fijn vinden om op school te zijn.

Naar aanleiding van de huidige situatie hebben wij besloten een aantal data die op onze schoolkalender staan te laten vervallen.

Het betreft: vrijdag 5 juni (sportdag), vrijdag 12 juni (schoolreis), maandag 22 juni (studiedag) en vrijdag 3 juli (studiedag).

Is een van deze dagen een lesdag voor uw zoon/dochter/pupil dan is er op deze dagen dus gewoon les.

Let wel: de op de kalender vermelde studiedag op vrijdag 17 juli gaat wel gewoon door !

De door u als ouders, verzorgers reeds betaalde ouderbijdrage voor de schoolreis zal apart worden gezet voor een mogelijk volgend jaar te houden schoolreis.

Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Cor Timmers / directeur