De ouders of verzorgers hebben binnen onze school de mogelijkheid om mee te praten over allerlei zaken die binnen de school plaatsvinden. Deze inspraak vindt plaats binnen de Medezeggenschapsraad (MR) en de Ouderraad (OR). Daarnaast is een Ouderpanel opgericht.

Ouderpanel
Sinds november 2014 is er een ouderpanel, dat bestaat uit 10 ouders. Tweemaal per jaar worden schoolse zaken met deze groep besproken en geëvalueerd.

Samenstelling Ouderraad
De Ouderraad van de Ericaschool wordt geleid door de ‘Stichting ouders van de Ericaschool’. De ouderraad bestaat uit:
Penningmeester: Mevr. J. Willemse
Leden: Dhr. N. van der Zwan
Leden: vacatures

Mevr. Willemse is uw contactpersoon en tevens penningmeester van de Ouderraad. Als u zitting wilt nemen in de Ouderraad kunt u zich bij haar aanmelden.

Samenstelling medezeggenschapsraad
Ouders: Mevr. J. Willemse (lid)
Dhr. N. van der Zwan (lid)
Personeel: Mevr. L.M. van der Lugt (voorzitter)
Mevr. N. Anul (secretaris)
Mevr. M. de Jonge (lid)