Mondkapjes VSO

Beste ouders, verzorgers leerlingen VSO

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdagavond 13 oktober jl. met betrekking tot het Coronavirus zullen wij ons beleid inzake het dragen van mondkapjes met ingang van maandag 26 oktober aanpassen.

Het dragen van mondkapjes door de leerlingen van het VSO en tevens door het personeel zal met ingang van de maandag na de herfstvakantie voor een ieder verplicht  worden op de gangen binnen het schoolgebouw !

Wij vragen u zelf zorg te dragen voor de mondkapjes voor uw zoon/dochter/pupil.

Wij hopen op deze wijze ook een bijdrage te kunnen leveren aan het terugdringen van het aantal besmettingen.

Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

C.J. Timmers / directeur