Nationaal schoolontbijt

Vandaag hebben alle leerlingen van het VSO een brief meegekregen over het Nationaal Schoolontbijt.

Per abuis is de datum weggevallen!

De Ericaschool heeft het Nationaal Schoolontbijt op donderdag 7 november 2019