Nationaal schoolontbijt

Vandaag hebben alle leerlingen van het VSO een brief meegekregen over het Nationaal Schoolontbijt. Per abuis is de datum weggevallen! De Ericaschool heeft het Nationaal Schoolontbijt op donderdag 7 november … Lees Meer

Kinderboekenweek SO 2019

Tijdens de Kinderboekenweek is er extra aandacht besteed aan het bekijken, lezen en voorlezen van Kinderboeken. De week werd geopend door het opstijgen van een raket, dit paste goed bij … Lees Meer

Kinderboekenweek 2019

Op 1 oktober was het officiële startsein van de kinderboekenweek op school. Het thema dit jaar is ‘Reis Mee”. Alle leerlingen van het SO verzamelden in de gymzaal. Hier hoorden … Lees Meer

Zomer-schoolkrant 2019

Geachte ouder(s) / verzorger(s), Het schooljaar 2Ot8/2O19 is alweer bijna ten einde. De zomervakantie staat voor de deur. De school heeft haar laatste schooldag donderdag 18 juli 20L9 en beide … Lees Meer

Afscheid leerlingen VSO 4

Woensdagavond 10 juli 2019 stond op de Ericaschool in het jaarlijkse teken van afscheid nemen. Afscheid van leerlingen die de school al hadden verlaten of gaan verlaten. Dit schooljaar verlaten … Lees Meer

VSO 4 Groenvoorziening

Op vrijdag 28 juni 2019 hebben de leerlingen van VSO 4 in het revalidatiecentrum  “de Marnix’ in Vlaardingen het terras opgeleukt. De oude en dode plantjes zijn vervangen door nieuwe … Lees Meer

Blijdorp

Afgelopen week heeft het SO een bezoek gebracht aan Diergaarde Blijdorp. We gingen met twee bussen. We hebben echt een heleboel gezien. Het Oceanium, de vlindertuin, het nieuwe verblijf van … Lees Meer

Sportdag VSO 3 en 4

Op vrijdag 17 mei hebben de groepen van het VSO 3 en 4 een sportdag gehad. Dit was op het terrein van VFC in Vlaardingen. Er zijn diverse spellen gedaan. … Lees Meer