Alle groepen van het SO krijgen 3 keer gym in de gymzaal bij ons op school. De groepen SO 5 tot en met SO 8 krijgen 2 keer in de week gym maar hebben daarnaast ook 1 keer in de week zwemles in zwembad “De Kulk”.

De groepen 1 tot en met 3 van het VSO krijgen 3 keer in de week gym in sportcentrum “Polderpoort”. De leerlingen van VSO 2 krijgen 1 keer in de week judolessen aangeboden in de gymzaal op school.

De leerlingen van VSO 4 hebben 1 keer in de week fitness in sportcentrum Polderpoort”.