Schoolbesturen zijn verplicht een klachtenregeling vast te stellen en in te voeren. Volgens vastgestelde wetgeving kunnen ouders en leerlingen klachten indienen over gedragingen en beslissingen of over het nalaten daarvan door het bevoegd gezag of personeel. De klachtenprocedure van de Ericaschool vindt u op de website van Wijzer in Opvang & Onderwijs: www.wijzer.nu

De eerste stap is natuurlijk altijd contact op te nemen met de leerkracht van uw zoon/dochter/pupil. Mocht u zich niet gehoord voelen of bent u van mening dat het contact met de leerkracht niet voldoende is, kunt u zich wenden tot de interne vertrouwenspersonen. Dit zijn mevrouw J. van der Zouwen en de heer P. van der Valk.