Schoolbesturen zijn verplicht een klachtenregeling vast te stellen en in te voeren. Volgens vastgestelde wetgeving kunnen ouders en leerlingen klachten indienen over gedragingen en beslissingen of over het nalaten daarvan door het bevoegd gezag of personeel. De klachtenprocedure van de Ericaschool vindt u op de website van Wijzer in Opvang & Onderwijs: www.wijzer.nu