Als uw kind ziek is of hij/zij de school niet kan bezoeken om een andere reden (bijvoorbeeld door dokters- of tandartsbezoek), dan kunt u dat het beste op de dag zelf  ’s ochtends voor 08.30 uur telefonisch aan ons melden. Indien uw zoon/dochter met het leerlingenvervoer naar school komt dient u dit zelf bij de taxicentrale aan te geven. Wij nemen altijd contact met u op als uw kind zonder kennisgeving afwezig is. Niet gemeld schoolverzuim moet door de directie worden doorgegeven aan de afdeling Leerplichtzaken van de gemeente waarin de leerling woont. Wanneer uw kind ziek is op stagedagen vragen wij u vriendelijk behalve het stagebedrijf ook altijd de school te informeren.

Een verzoek om extra verlof (in geval van gewichtige omstandigheden) dient vooraf bij de directeur van de school te worden aangevraagd (artikel 13a van de leerplichtwet 1969). Meer dan 10 schooldagen verlof dient u bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente aan te vragen. Jaarlijks vieren moslims het Suikerfeest en het Offerfeest. De leerlingen krijgen hiervoor één dag vrij, maar alleen op verzoek van de ouders vooraf bij de directeur van de school.

Eventuele studiedagen voor het team worden aan het begin van het schooljaar via de schoolkalender bekendgemaakt.