Resultaten ouderpeiling n.a.v. de lockdownperiode

Om een beeld te krijgen van de tevredenheid onder ouders naar aan leiding van de lockdownperiode, thuisonderwijs en het contact met de school heeft de Ericaschool alle ouders een vragenlijst toegestuurd. De samenvatting hiervan kunt u in onderstaande tabel teruglezen.

SO Geen score Slecht Matig Voldoende Goed Prima
Hoe hebben u en uw kind het contact met de leerkracht ervaren?       7 17 37
Is er voldoende contact geweest met de leerkracht? 1     7 20 33
Had uw kind voldoende werk? 1   1 10 20 29
Kon uw kind aan het werk met de onlinelessen/ huiswerkpakketten? 1 1 1 12 24 22
Kon er binnen de mogelijkheden van uw kind op niveau gewerkt worden? 4 1   11 25 20

 

VSO Geen score Slecht Matig Voldoende Goed Prima
Hoe hebben u en uw kind het contact met de leerkracht ervaren? 1   5 9 37 38
Is er voldoende contact geweest met de leerkracht? 2 1 5 13 35 34
Had uw kind voldoende werk?     5 18 31 36
Kon uw kind aan het werk met de onlinelessen/ huiswerkpakketten? 2 1 4 16 33 34
Kon er binnen de mogelijkheden van uw kind op niveau gewerkt worden? 2   4 15 44 25