Onze school is een regionale school voor Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) aan zeer moeilijk lerende kinderen. Wij begeleiden uw kind van 4 tot 20 jaar stap voor stap met onderwijs op maat. Uw kind vindt bij ons een plek waar rust, structuur, veiligheid en duidelijkheid heel belangrijk zijn. Het einddoel voor uw kind is een passende baan of dagbesteding, eventueel met extra nazorg op onze avondschool.
Uw kind kan pas geplaatst worden op onze school, nadat hij/zij een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) heeft gekregen van het Samenwerkingsverband primair onderwijs of voortgezet onderwijs.

Wij zijn een school, waar gewoon geleerd wordt. Om uw kind zoveel mogelijk kennis en vaardigheden eigen te laten maken, dagen wij uw kind in een veilige omgeving met kleine stapjes uit. Wij vinden zelfredzaamheid bijzonder belangrijk en besteden hier dan ook veel aandacht aan. Als we kunnen, schakelen we door, of terug, naar (speciaal) basisonderwijs, praktijkonderwijs, of middelbaar beroepsonderwijs (mbo).