De dagelijkse leiding ligt bij directie en management.

Mogens Domela Nieuwenhuis                  Directeur        m.domela@wijzer.nu

Pablo v/d Valk                 Adjunct-directeur p.vandervalk@wijzer.nu

 

 

 

Jacqueline v/d Zouwen Coördinator SO  j.vanderzouwen@wijzer.nu