Wij proberen ervoor te zorgen dat de leerlingen op volwassen leeftijd zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren en aan de maatschappij kunnen deelnemen. Dit gebeurt in nauw overleg met de ouders.
Het onderwijs is sterk gericht op de sociale redzaamheid van de leerlingen, die tegelijkertijd de cognitieve, sociaal emotionele en motorische ontwikkeling omvat.
Ons pedagogisch en didactisch klimaat is gebaseerd op wederzijds respect en houdt rekening met ieders culturele en levensbeschouwelijke achtergrond.
Onze leerlingen hebben speciale hulp en begeleiding nodig en vragen om een veilige en gestructureerde onderwijsomgeving waarin zij tot optimale ontplooiing kunnen komen.
Wij doen recht aan verscheidenheid; de leerlingen volgen onderwijs op eigen niveau of in op de leerling afgestemde niveaugroepen. Het onderwijs kenmerkt zich door een sterke leerling gerichtheid via op maat gesneden onderwijs binnen een veilig en gestructureerd pedagogisch klimaat.
De Ericaschool is een school waar speciaal en op maat gesneden onderwijs centraal staat. ‘De lat wordt voor iedere leerling zo hoog mogelijk gelegd.’
De VSO-afdeling werkt met de kerndoelen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De uitstroomprofielen zijn arbeidsmarkt en dagbesteding (incidenteel vervolgonderwijs).