SO open VSO dicht

Beste ouders/verzorgers,

De afgelopen dagen hebben de leerkrachten van de Ericaschool u al aan de telefoon gehad.

Voor de volledigheid volgt hier de officiële brief vanuit de directie:

Brief ouders Ericaschool 5 -2-2021