Wij vinden het bijzonder belangrijk om alle leerlingen uit te laten stromen naar een zinvolle en passende dagbesteding. Om de kinderen goed voor te bereiden op het werken, oefenen we volop op school en in de praktijk.

Stages zijn een belangrijk onderdeel van ons Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Leerlingen in de groepen 3 en 4 maken kennis met verschillende werksituaties. Tijdens deze stages doen ze niet alleen praktische, maar ook sociale vaardigheden op. Zoals het helpen van klanten en het omgaan met collega’s. Bovendien bevorderen de stages de integratie van onze leerlingen in de maatschappij.

Ook hier stap voor stap
Voorafgaand aan de stages volgen leerlingen de cursus ‘Op weg naar werk’. In VSO 3 starten we met oriënterende groepsstages. Onder begeleiding van een leerkracht maken de leerlingen kennis met het werk in verschillende sectoren: schoonmaak, groenvoorziening, catering of detailhandel.

Voor iedere leerling zoeken we stages die aansluiten bij de kwaliteiten en mogelijkheden van de leerling. Maar ook zoveel mogelijk stages met toekomstperspectief, zodat leerlingen daar na afronding van de school aan de slag kunnen. Dat kan zijn in de vrije arbeidssector, het participatiebedrijf of bij dagcentra. De leerlingen in VSO 4 lopen een individuele stage. Deze kan een jaar duren. We bouwen de stageduur steeds een stukje uit: eerst 2 dagen , later 3. Zo verkleinen we de overgang tussen school en werk.
Alle stages worden intensief begeleid door onze docenten. Dat is wel zo veilig voor de leerlingen, maar ook prettig voor de praktijkbegeleiders. Met elkaar bereiden we alle leerlingen optimaal voor. Zo vindt iedere leerling aan het einde van de rit een eigen plek in de maatschappij.

Hieronder een filmpje dat gemaakt is met medewerking van (oud) leerlingen.