Staking 30 en 31 januari 2020

 

Aan de ouders, verzorgers van de SO- en VSO leerlingen,

Op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari 2020 vinden er landelijke stakingsdagen plaats. Er is het afgelopen jaar zeker wat gebeurd op het gebied van salarissen, de werkdruk en het lerarentekort, maar nog niet genoeg volgens de PO raad, de bonden en veel van onze werknemers. Onderwijs vraagt om structurele maatregelen om het lerarentekort aan te pakken.

In 2020 hebben 55.000 leerlingen in het primair onderwijs geen leraar voor de klas. Dit loopt op naar bijna 100.000 leerlingen in 2025 en bijna 240.000 leerlingen in 2028. De werkdruk wordt te hoog door overvolle klassen. Hierdoor staat de kwaliteit van het onderwijs onder druk en krijgen de kinderen niet het onderwijs waar zij recht op hebben.

Wijzer in Opvang en Onderwijs, het bestuur waar de Ericaschool toe behoort, en de directie van de Ericaschool, hebben begrip voor de staking. Want wij zien en ervaren dat het lerarentekort steeds verder oploopt en de werkdruk in het onderwijs toeneemt. Hiervoor zijn structurele investeringen van het kabinet nodig.

Veel medewerkers van de Ericaschool zijn van plan op deze twee dagen te staken. Dat betekent dat de school gesloten blijft en dat uw kind niet naar school kan. Wij vragen uw begrip voor de actie en hopen dat u en uw kind(eren) er weinig overlast van hebben. Ook willen wij u vragen al uw invloed aan te wenden om de urgentie van het probleem bij de politiek kenbaar te maken.

De vervoerders worden door de school van deze staking op de hoogte gebracht.

Met vriendelijke groeten,

 

Cor Timmers

Directeur Ericaschool SO/VSO