Start SO

Met ingang van maandag 11 mei hebben wij onze leerlingen van de SO afdeling weer mogen verwelkomen. Wij vinden het fijn u te kunnen mededelen dat het weer opstarten van alle activiteiten goed verlopen is. Wij merken dat de leerlingen blij zijn weer op school te zijn.

Naar aanleiding van de huidige situatie hebben wij besloten een aantal data die op onze schoolkalender staan te laten vervallen.

Het betreft: 11 juni (schoolreis), 22 juni (studiedag) en 3 juli (studiedag) !

Op deze dagen is er dus gewoon school.

Let wel, de op de kalender vermelde studiedag op vrijdag 17 juli gaat wel gewoon door !

De door u als ouders, verzorgers reeds betaalde ouderbijdrage voor de schoolreis zal apart worden gezet voor een mogelijk volgend jaar te houden schoolreis.

Met betrekking tot het zwemonderwijs wachten wij de besluitvorming van het RIVM en de Gemeente verder af.

Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Cor Timmers / directeur