Start VSO op 2 juni informatie !

Beste ouders, verzorgers,

Op dinsdag 2 juni a.s. zal het onderwijs aan onze VSO leerlingen op school naar ons genoegen weer opgestart gaan worden.

De leerlingen kunnen i.v.m. de nu geldige regelgeving niet allemaal tegelijkertijd op school aanwezig zijn. De leerlingen zullen 2 dagen per week op basis van een door ons opgesteld rooster naar school komen (maandag – donderdag of dinsdag – vrijdag). Op woensdag blijven alle leerlingen thuis ! Er zal dan digitaal onderwijs of huiswerkbegeleiding gegeven worden. De leerkracht van uw zoon/dochter/pupil zal contact met u opnemen om aan te geven op welke dagen hij/zij welkom is op school. Mogelijk is dat al gebeurd.

Vanzelfsprekend zullen de geldende richtlijnen van het RIVM aangehouden worden !

Een aantal regels willen wij benadrukken:

  • Bij aankomst op school gaan de leerlingen meteen naar binnen. Op het schoolplein zijn leerkrachten aanwezig om dit in goede banen te leiden.
  • Binnen de school zijn looproutes aangegeven die door iedereen aangehouden dienen te worden.
  • Overal – op gangen – in de klas, dient 1,5 meter afstand van elkaar gehouden te worden.
  • Bij binnenkomst, na toiletgebruik enz. moeten de handen gewassen worden.
  • Niezen doen wij in onze ellenboog.

Mocht blijken dat een leerling zich niet aan de RIVM regels wil houden, dan zal na overleg met ouders de betreffende leerling naar huis worden gestuurd !

Wij proberen, waar mogelijk, de normale lessen door te laten gaan.

De Vlaardingse leerlingen van het VSO die met de Ericabus naar school reizen zullen in een aparte bus vervoerd gaan worden. Wij stellen het dragen van een mondkapje verplicht. Mondkapjes zullen ter beschikking worden gesteld door de Ericaschool. Wij delen de mondkapjes uit bij het betreden van de bus en nemen ze bij het verlaten van de bus weer in.

Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten

Cor Timmers/directeur