Uitkomsten van de oudervragenlijst over de sociale veiligheid

Tijdens de thema-avond van 22 maart is met u gesproken over de sociale veiligheid op school. Alle leerlingen van de Ericaschool hadden een vragenlijst ingevuld over dit onderwerp zodat we hun ervaringen met u als ouder konden delen. Ook uw ervaringen en meningen over de sociale veiligheid op de Ericaschool  waren tijdens deze thema-avond onderwerp van gesprek. Vervolgens hebben alle ouders van school een enquêteformulier kunnen invullen zodat we een breed beeld krijgen.Vanzelfsprekend worden de aandachtspunten door de Ericaschool gebruikt om de sociale veiligheid verder te verbeteren en een plek te geven in het sociaal veiligheidsplan.

 

Volledig wmk soc. veiligheid ouders 

Splitsing wmk soc. veiligheid ouders 

Samenvatting wmk soc. veiligheid ouders