Vervallen studiedagen

Volledigheidshalve willen wij u erop attenderen dat de studiedagen op 16 maart en 14 april a.s. geen doorgang zullen vinden !

Op deze dagen zal er les zijn volgens de op dat moment geldende afspraken !

Met vriendelijke groet,

Cor Timmers/directeur