Het einde van het jaar 2018 is al weer in zicht. Binnenkort zijn de voortgangsgesprekken. In de groep is er veel aandacht voor praktisch werken en stage. Het geheel staat in het teken van de toekomst van de leerlingen. Binnen de lessen wordt hier veel aandacht aan besteedt.

In de maand december zullen de voorbereidingen worden getroffen voor de verhuizing van VSO 4 naar de nieuwbouw op het voetbalveld zodat na de kerstvakantie daar kan worden gestart.

 

De groepsleerkrachten van VSO 4