VSO weer naar school

Beste ouders, verzorgers,

Zoals u waarschijnlijk via de media heeft vernomen zal het VSO per 2 juni a.s. weer gaan beginnen. Wij willen u als volgt informeren: onze leerlingen zullen vanaf 2 juni gedeeltelijk weer naar school gaan. De leerlingen zullen 2 dagen per week volgens een nog in te vullen rooster weer naar school komen. Het is de bedoeling ook 1 dag in de week thuisonderwijs te blijven bieden. Er zal de komende dagen nader overleg zijn over de exacte invulling. Tevens zal er m.b.t. het vervoer nog nader overleg zijn met de betrokken gemeenten. Zodra wij meer weten zullen wij u vanzelfsprekend nader informeren. Voor dit moment hopen wij u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Cor Timmers / directeur