Zomer-schoolkrant 2019

Geachte ouder(s) / verzorger(s),
Het schooljaar 2Ot8/2O19 is alweer bijna ten einde. De zomervakantie staat voor de deur.
De school heeft haar laatste schooldag donderdag 18 juli 20L9 en beide afdelingen starten weer op
maandag 2 september 2019.
Wij zijn druk bezig met de voorbereidingen op het nieuwe schooljaar 2OI9/2O20. De groeps- en
personele indelingen voor het nieuwe schooljaar zijn inmiddels klaar en de roosters en jaarplanning
zijn in de afrondende fase. Op het personele vlak zijn er teveel wijzigingen om hier op te nemen.
Deze treft u aan in de schoolgids die u in de eerste week van het nieuwe schooljaar ontvangt.
Op de website is een en ander uiteraard ook te vinden. De vertrekkende personeelsleden
(Janine Harent, Martien Poot, Frank van der Weide) wil ik danken voor hun inzet voor onze school en
ik wens hen veel goeds toe in een mooie toekomst. lk hoop dat de nieuwe collega’s het naar hun zin
krijgen en met veel plezier zullen lesgeven op de Ericaschool.
We starten in het nieuwe schooljaar met volle groepen. We mogen weer een flink aantal nieuwe
leerlingen welkom heten. lk hoop dat iedereen snel gewend is en zijn/haar plekje vindt.
Het afgelopen schooljaar zijn er ook weer leerlingen van school vertrokken die een baan gevonden
hebben. Tijdens een gezellig etentje met familieleden hebben zij allen hun officiële getuigschrift
uitgereikt gekregen. lk wens hen nogmaals veel goeds toe en een mooie toekomst. Een aantal van
hen is inmiddels ingestroomd op onze avondschool.
Ook dit schooljaar zijn er weer geslaagde activiteiten door het personeel georganiseerd.
Diverse projecten met de daarbij horende afsluitingen, sportact¡v¡teiten, schoolreizen, de
zwembrevetdag, educatieve uitjes enz. waren, mede dankzij een grote belangstelling van ouders,
opa’s, oma’s, broers, zussen en andere bekenden een doorslaand succes.
lk bedank alle leerlingen, personeelsleden en hulpouders voor hun bijdrage aan het slagen van dit
schooljaar. We hebben een goed schooljaar achter de rug. lk vertrouw erop dat het nieuwe
schooljaar met dezelfde voorspoed zal verlopen.
Rest mij een ieder namens het personeel van de Ericaschool een prettige vakantie toe te wensen.
We hopen alle leerlingen na de vakantie weer gezond en wel te mogen ontvangen op de eerste
lesdag.
De schoolkrant is dit jøør ook digÍtoal te bekìjken op de website!

zomer-schoolkrant 2019 pdf

Met vriendelijke groet,
Cor Timmers
Directeur